Desemprego pauta candidatos e será desafio ao próximo presidente